ΑΚΕΡΑΙΟΤΗΤΑ
ΦΥΣΙΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ
ΣΕ ΕΝΑ ΜΕΤΑΒΑΛΛΟΜΕΝΟ
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ

ΑΚΕΡΑΙΟΤΗΤΑ
ΦΥΣΙΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ
ΣΕ ΕΝΑ ΜΕΤΑΒΑΛΛΟΜΕΝΟ
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ

ΑΚΕΡΑΙΟΤΗΤΑ
ΦΥΣΙΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ
ΣΕ ΕΝΑ ΜΕΤΑΒΑΛΛΟΜΕΝΟ
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ

ΑΓΩΓΟΙ, ΔΕΞΑΜΕΝΕΣ, ΔΙΚΤΥΑ ΠΑΡΟΧΗΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ, ΔΗΜΟΣΙΑ Ή ΙΔΙΩΤΙΚΑ ΚΤΙΡΙΑ, ΚΑΙ ΑΛΛΑ ΚΑΙΡΙΑ ΦΥΣΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΥΠΟΔΟΜΕΣ, ΓΙΑ ΝΑ ΑΠΟΔΩΣΟΥΝ ΤΙΣ ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΑΙ ΤΗΝ ΑΞΙΑ ΤΟΥΣ, ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ, ΝΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΥΝ ΜΕ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΚΑΙ ΧΑΜΗΛΟ ΡΙΣΚΟ ΚΑΙ ΝΑ ΑΠΟΔΙΔΟΥΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ.
ΠΩΣ ΘΑ ΕΠΙΤΕΥΧΘΟΥΝ ΑΥΤΟΙ ΟΙ ΣΤΟΧΟΙ ΚΑΙ ΘΑ ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΤΕΙ Η ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΗ ΒΙΩΣΙΜΟΤΗΤΑ ΤΟΥΣ;
PHYSICAL ASSET MANAGEMENT, Η ΚΡΥΜΜΕΝΗ ΑΞΙΑ.

H ATOM GROUP πρωτοπορεί παρέχοντας ένα εύρος υπηρεσιών Physical Asset Management που εκτείνεται από τη συμβουλευτική και τον σχεδιασμό, έως την κατασκευή, λειτουργία και συντήρηση αλλά και τον παροπλισμό ενός φυσικού στοιχείου ή μίας υποδομής. Χρησιμοποιώντας σύγχρονες τεχνολογίες, και με βαθιά γνώση πάνω στον πλήρη Κύκλο Ζωής ενός φυσικού στοιχείου [Asset Life Cycle], είναι ο στρατηγικός συνεργάτης για πελάτες όπως κυβερνητικές και ιδιωτικές εταιρείες που έχουν στο ενεργητικό τους assets όπως εγκαταστάσεις, μηχανήματα, κτίρια, οχήματα, δίκτυα κα.

Σε ένα διεθνές περιβάλλον με ραγδαίες εξελίξεις γύρω από το Physical Asset Management, ο επικεφαλής του Ομίλου, Κώστας Γκολφινόπουλος, έχει αποδείξει ότι σκέφτεται και λειτουργεί διαφορετικά. Μετά από την επιτυχή και πολυετή πορεία του στον τομέα των Testing, Inspection and Certification [TIC] διαμόρφωσε μια νέα και μοναδική για τα ελληνικά δεδομένα προσέγγιση, που συνδυάζει γνώση, στρατηγική, τεχνική υλοποίηση, ειδικές υπηρεσίες και τεχνολογίες και καλύπτει εύρος τομέων και αγορών.

Ορίζουμε τον
κύκλο της ζωής
ABOUT LIFE CYCLE |
ΠΟΣΟ ΤΟΝ ΓΝΩΡΙΖΕΤΕ;

Τα φυσικά στοιχεία ενεργητικού υπάρχουν παντού γύρω μας και είναι απαραίτητα για τον τρόπο που ζούμε. Είναι οι δρόμοι και οι γέφυρες που διασχίζουμε, τα κτίρια στα οποία εργαζόμαστε, τα δίκτυα επεξεργασίας του νερού που πίνουμε, οι μονάδες παραγωγής αλλά και οι αγωγοί μεταφοράς της ενέργειας και των καυσίμων που χρησιμοποιούμε και πολλά πολλά ακόμη, σε μικρό ή μεγαλύτερο μέγεθος, δημόσια ή ιδιωτικά. Φυσικά στοιχεία και υποδομές που είναι ζωτικό να λειτουργούν και κρύβουν ανεκμετάλλευτη αξία, με προΰπόθεση τη σωστή διαχείρισή τους.

Το κάθε φυσικό στοιχείο διανύει έναν δικό του πλήρη Κύκλο Ζωής [asset life cycle], που καλύπτει διαφορετικά στάδια, από τον σχεδιασμό, και τη δημιουργία του, την αξιοποίηση, λειτουργία, συντήρησή του έως και την ανανέωση, επανάχρηση ή απόρριψή του.​

Η ATOM GROUP έχει την τεχνογνωσία, τις ομάδες, τον εξοπλισμό, τις τεχνολογίες αλλά και τις υπηρεσίες που απαιτούνται για να διαχειριστεί κάθε στάδιo ζωής ενός asset, είτε συμβουλευτικά είτε μέσα από τεχνική υλοποίηση.

 

Ο Κύκλος Ζωής ενός φυσικού στοιχείου βρίσκεται στον πυρήνα της φιλοσοφίας μας στην ATOM GROUP.
Βλέπουμε τη διαχείριση αυτού ως στρατηγική επιλογή και επιχειρηματική νοοτροπία.
Ορίζουμε το κάθε στάδιο, μέσα από τη γνώση, την εμπειρία, τις υπηρεσίες και τις τεχνολογίες που κατέχουμε.
Στοχεύουμε στην επιχειρησιακή διαθεσιμότητα, τη βελτιστοποίηση, την ασφάλεια και την αειφόρο ανάπτυξη των φυσικών στοιχείων και υποδομών.

Μεγιστοποίηση
απόδοσης / ασφάλειας / εναρμόνισης
Ελαχιστοποίηση
ρίσκου / σπατάλης / κόστους
ΑΝΑΛΥΟΝΤΑΣ ΕΚ ΤΩΝ ΕΣΩ • 
Aποκαλύπτουμε
την κρυμμένη
αξία
PHYSICAL ASSET
MANAGEMENT |
ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΟ 'Η ΑΝΑΓΚΑΙΟ;

Μέσα στο σημερινό, συνεχώς μεταβαλλόμενο περιβάλλον, οι κάτοχοι ή διαχειριστές φυσικών στοιχείων και υποδομών καλούνται να αντιμετωπίσουν πληθώρα εξωτερικών προκλήσεων, όπως είναι τα έντονα κλιματικά φαινόμενα, η ταχεία αστικοποίηση, οι απειλές ασφαλείας, οι συρρικνωμένοι φυσικοί πόροι, η γήρανση των φυσικών στοιχείων καθώς και το αυξανόμενο κόστος κατασκευής, λειτουργίας και συντήρησης αυτών. Επιπλέον, οι νόμοι και οι κανονισμοί γίνονται πιο αυστηροί ενώ η κοινωνία απαιτεί υψηλότερα επίπεδα υπηρεσιών και πιο βιώσιμες λύσεις.

ΜΕΣΑ ΣΕ ΑΥΤΕΣ ΤΙΣ ΣΥΝΘΗΚΕΣ,
ΤΟ PHYSICAL ASSET MANAGEMENT * ΓΙΝΕΤΑΙ ΜΙΑ ΕΠΙΤΑΚΤΙΚΗ ΑΝΑΓΚΗ.

ΓΙΑ ΤΗΝ ATOM GROUP, ΣΗΜΑΤΟΔΟΤΕΙ ΕΝΑΝ ΝΕΟ ΤΡΟΠΟ ΣΚΕΨΗΣ ΓΥΡΩ ΑΠΟ ΤΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΩΝ ΦΥΣΙΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΓΙΑ:

*PAM, ορίζεται ως η διαχείριση, παγίων ή μη, φυσικών περιουσιακών στοιχείων, όπως εξοπλισμός και εγκαταστάσεις, που πραγματοποιείται μέσω μιας συστηματικής προσέγγισης και επιχειρηματικής νοοτροπίας και αφορά όλο τον κύκλο ζωής ενός φυσικού περιουσιακού στοιχείου, από τη δημιουργία αυτού, τη λειτουργία και συντήρησή του έως την απόρριψή του.

01
Την ακεραιότητα της ύπαρξής τους
02
Την απόκτηση της αξίας τους
03
Τη διαθεσιμότητα ως προς τη λειτουργία τους
04
Την επίτευξη των επιχειρηματικών σας στόχων
PHYSICAL ASSET MANAGEMENT
Είναι
_ Απαραίτητο
_ Κλειδί για τη μελλοντική βιωσιμότητα
_ Επιχειρηματική κουλτούρα
_ Low cost, high return στρατηγική
Δεν είναι
_ Προαιρετικό
_ Μόνο συντήρηση
_ Μονοδιάστατη τεχνική προσέγγιση
_ Short term στρατηγική
Γνωρίζουμε
τον τρόπο
ELEMENTS |
ΜΕ ΠΟΙΕΣ ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ
ΕΦΑΡΜΟζΟΥΜΕ ΤΟ PAM;

H ATOM GROUP εφαρμόζει το Physical Asset Management μέσα από βασικές και διαπιστωμένες πρακτικές, είτε στο σύνολό τους, είτε επιμέρους ανάλογα με τις ανάγκες του εκάστοτε έργου και οργανισμού. Είναι η σωστή εφαρμογή αυτών που διασφαλίζει τη ζητούμενη μέγιστη λειτουργική απόδοση [operational performance] του φυσικού περιουσιακού στοιχείου που σας αφορά.

H ATOM GROUP έχει στη διάθεσή της ομάδα εμπειρογνωμόνων, επιστημόνων και τεχνικών, με εξειδικευμένη κατάρτιση και μακρόχρονη εμπειρία. Παρέχει υπηρεσίες χτισμένες γύρω από την επιχειρησιακή διαχείριση του φυσικού σας περιουσιακού στοιχείου:

1. Advisory & Consulting
2. Technology-enabled Technical Solutions
3. Program & Construction Management
4. Project Risk Analysis
5. Facility Performance
6. Operation & Maintenance
7. Asset Transformation [IOT]
8. Asset Capital Management
ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ
ΜΕΛΟΣ
Η παροχή υπηρεσιών διαχείρισης έργων της Atom είναι ένα σύστημα πιστοποιημένο κατά ISO 9001, 14001 και 45001 από το Bureau Veritas.

Η ATOM GROUP ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΠΟΙΕΙΤΑΙ ΣΕ ΕΥΡΟΣ ΤΟΜΕΩΝ ΟΠΟΥ ΤΑ ΦΥΣΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΙΝΑΙ ΣΤΟ ΕΠΙΚΕΝΤΡΟ:

Κτίρια & Εγκαταστάσεις
Μεταφορές & Υποδομές
Ενέργεια
Πετρέλαιο & Φυσικό Αέριο
Αμυνα & Ασφάλεια
Περιβάλλον & Πολιτισμός
Παραγωγικές Βιομηχανίες
Για να μην
προκύπτουν
απρόοπτα,
CONTACT

Το τι μπορεί να γίνεται κάτω από την επιφάνεια των φυσικών στοιχείων αλλά και των υποδομών, δεν μπορεί να αφήνεται στην τύχη.

ας μιλήσουμε,
σας αφορά.
01
Αν είστε ιδιοκτήτης ή manager φυσικού στοιχείου
02
Αν αναπτύσσετε πολιτικές και στρατηγικές για τη διαχείριση φυσικών στοιχείων
03
Αν σχεδιάζετε, κατασκευάζετε ή υλοποιείτε προγράμματα φυσικών στοιχείων
04
Αν είστε τεχνικός ή οικονομικός σύμβουλος που ασχολείται με φυσικά στοιχεία

  ATOM GROUP
  Γεωργίου Παπανδρέου 141
  Μεταμόρφωση 14452, Αθήνα

  T. +30 210 282 1725
  E. info@atom-group.com

  BACK
  TO TOP
  Συνεχίζοντας σε αυτό τον ιστότοπο αποδέχεστε την χρήση των cookies στη συσκευή σας όπως περιγράφεται στην πολιτική απορρήτου.