Asset Development & Project Delivery Asset Operations & Maintenance Management Asset Protection Asset Integrity Asset Economics & Finance Asset Procurement Asset Planning & Consulting Asset Energy Performance
SERVICES _ Asset Development & Project Delivery
Asset Development
& Project Delivery
SERVICES

Η διαχείριση περιουσιακών στοιχείων είναι αλληλένδετη με τη διαχείριση έργων και προγραμμάτων και την παράδοση έργου. Με βαθιά γνώση στο asset management, εμπειρία σε project & programme management και τεχνικά καταρτισμένες ομάδες διαχείρισης έργων, στην Atom Group παρέχουμε μεθόδους ολοκλήρωσης έργων και προγραμμάτων, και μπορούμε να σας βοηθήσουμε να υλοποιήσετε την καταλληλότερη για τις δικές σας ανάγκες. Πώς;

Ενώ ο προϋπολογισμός, το χρονοδιάγραμμα και η ποιότητα παραμένουν σταθερά, εμείς εξετάζουμε με ιδιαίτερη προσοχή τις εναλλακτικές για να προσδιορίσουμε τη βέλτιστη μέθοδο παράδοσης, αξιολογώντας ανάμεσα σε: χρηματοδότηση-μελέτη-κατασκευή (ετοιμοπαράδοτη), χρηματοδότηση-μελέτη-κατασκευή-χρηματοδοτική μίσθωση (ανάπτυξη), χρηματοδότηση-μελέτη-κατασκευή-επαναπώληση (επένδυση), χρηματοδότηση-μελέτη-κατασκευή- εκμετάλλευση (ιδιωτικοποίηση). Εκάστη επιλογή έχει ισχυρά και αδύνατα σημεία. Εκάστη επιλογή έχει ισχυρά και αδύνατα σημεία. Η εταιρεία μας δεν εστιάζει μόνο στα ισχυρά σημεία αλλά επίσης περιορίζει και/ή προετοιμάζεται για δυνητικά εμπόδια στην επιτυχία. Εξετάζουμε τα καλύτερα εργαλεία και τη βέλτιστη προσέγγιση για:

• Την επίσπευση ολοκλήρωσης έργου
• Τη βελτίωση διαχείρισης κόστους έργου
• Τη μείωση κινδύνων και διαφορών
• Την ενίσχυση του συντονισμού και καινοτομίας της ομάδας
• Την αύξηση της ποιότητας έργου

Υπηρεσίες
Διαχείριση & Επιθεώρηση Κατασκευής
Οι ομάδες διαχείρισης κατασκευής της εταιρείας μας διαθέτουν πόρους και εργαλεία για την αποτελεσματική διαχείριση του έργου σας. Ειδικοί προγραμματισμού μεθόδου κρίσιμης διαδρομής, τρέχοντα δεδομένα εκτίμησης κόστους, και διαδικτυακά βασιζόμενα συστήματα ελέγχου εγγράφων χρησιμοποιούνται για την παρακολούθηση της έγκαιρης παράδοσης ποιοτικού έργου με παράλληλη ελαχιστοποίηση κινδύνου. Αντιλαμβανόμαστε τις λειτουργικές ανάγκες για να παραδώσουμε το ολοκληρωμένο έργο σας.
Οι επαγγελματίες-μέλη του προσωπικού μας έχουν εμπειρία στην κατασκευή και επιθεώρηση έργου και στο σύνολο μηχανικών δραστηριοτήτων και έργων. Ο ικανός και ενδελεχής έλεγχος είναι ένα από τα πιο σημαντικά στοιχεία για την επίτευξη ενός ποιοτικού κατασκευαστικού έργου. Η σωστή επιθεώρηση απαιτεί όχι μόνο τεχνική εμπειρογνωμοσύνη και γνώση των υλικών και των διαδικασιών που θα χρησιμοποιηθούν, αλλά και ορθή κρίση, διπλωματία και επικοινωνιακές δεξιότητες. Ως τα «μάτια και τα αυτιά» σας σε ένα έργο, το προσωπικό της Atom Group εργάζεται επιμελώς για την ολοκλήρωση των ανατεθέντων έργων με αυστηρή συμμόρφωση προς τα συμφωνημένες συμβατικές υποχρεώσεις.
Απόκτηση Δεδομένων
Οι επαγγελματίες μας χρησιμοποιούν τις πλέον πρόσφατες τεχνολογίες για εναέριες και επίγειες εργοταξιακές τοποθεσίες. Προσφέρουμε ενδοεπιχειρησιακές δυνατότητες μη επανδρωμένου εναέριου συστήματος (drone), και χρησιμοποιούμε εταιρικές συνεργασίες με -καίριας σημασίας- παρόχους υπηρεσιών. Επιπλέον των drones, η τεχνική LIDAR (LIght Detection And Ranging) καθιστά δυνατές ταχείες, αναλυτικές τοπογραφήσεις. Πρόσθετες τεχνολογίες περιλαμβάνουν τη γεωματική/φορητά GPS, επεξεργασία εικόνων και τεχνολογίες μη καταστροφικών δοκιμών. Συλλέγουμε δεδομένα πάνω από μεγάλες περιοχές, όπως διαδρόμους μεταφορών και δικτύων κοινής ωφέλειας, και εντός κτιριακών συστημάτων. Τα αποτελέσματα: υψηλής ανάλυσης απεικόνιση και μοναδικά τρισδιάστατα μοντέλα, τα οποία παρέχουν επαρκή και ακριβή δεδομένα, απαραίτητα για τη λήψη αποτελεσματικών αποφάσεων σχετικά με την αποδοτικότητά του φυσικού στοιχείου σας.
Εκπροσώπηση Ιδιοκτησίας
Ως εκπρόσωπος του φορέα ιδιοκτησίας, ενεργούμε ως ανεξάρτητος σύμβουλος, αυξάνοντας το προσωπικό του πελάτη μας με ειδικούς στο αντικείμενο, που έχουν ως αποστολή τη διαχείριση κάθε απαιτούμενης εργασίας για την εξέλιξη ενός έργου από τη σύλληψη έως την ολοκλήρωση. Από την εποπτεία σύνθετων συμβατικών διαπραγματεύσεων και με αυστηρή διαχείριση του χρονοδιαγράμματος, του πεδίου εφαρμογής του έργου, των υπεργολάβων, των αλλαγών εντολών και των συνολικών ελέγχων έργου, βοηθούμε τους πελάτες μας να πραγματοποιούν σημαντικές μειώσεις κόστους και κινδύνου.
Έλεγχοι Έργου
Τα πετυχημένα έργα ολοκληρώνονται εντός των προθεσμιών και του προϋπολογισμού, και ισχυρά εργαλεία και διαδικασίες ελέγχων έργου είναι ουσιώδη για την επίτευξη αποτελεσμάτων. Η δική μας ομάδα ελέγχων έργου εστιάζει σε όλες τις φάσεις του κύκλου ζωής του έργου, από την έναρξη και τον σχεδιασμό, έως την εκτέλεση, τον έλεγχο και την εκκαθάριση. Ο δικός μας στόχος είναι να προλαμβάνουμε, να περιορίζουμε ή να διορθώνουμε προβλήματα, πριν αυτά συμβούν.
Σύμπραξη Δημόσιου-Ιδιωτικού Τομέα
Μπορούμε να αποτελέσουμε το σημείο τομής ανάμεσα σε Δημόσιο και Ιδιωτικό φορέα σε συμβάσεις με σκοπό την εκτέλεση έργων υποδομών, επιτυγχάνοντας συνέργειες από την ενσωμάτωση του σχεδιασμού, της κατασκευής και της λειτουργίας ενός έργου.
SOLUTION
Service Market
01
SOLUTION
Διασφάλιση ότι όλα τα συστήματα και τα εξαρτήματα
μιας υποδομής ή κτιρίου έχουν εγκατασταθεί, δοκιμαστεί,
λειτουργούν και συντηρούνται βάσει πλάνου κατασκευής.
BACK
TO TOP
Συνεχίζοντας σε αυτό τον ιστότοπο αποδέχεστε την χρήση των cookies στη συσκευή σας όπως περιγράφεται στην πολιτική απορρήτου.