Asset Development & Project Delivery Asset Operations & Maintenance Management Asset Protection Asset Integrity Asset Economics & Finance Asset Procurement Asset Planning & Consulting Asset Energy Performance
SERVICES _ Asset Energy Performance
Asset Energy
Performance
SERVICES

Η κλιματική αλλαγή και η βιωσιμότητα έχουν γίνει δύο από τις πιο σημαντικές θεματικές σε αίθουσες συνεδριάσεων, συνέδρια και κυρίως στις προκλήσεις που αντιμετωπίζουν οι επιχειρήσεις. Η επόμενη δεκαετία θα δει την κλιματική αλλαγή να είναι στο επίκεντρο για όλους τους οργανισμούς, καθώς οι προτιμήσεις των επενδυτών αλλάζουν και η πίεση από τις ρυθμιστικές αρχές για τις επιχειρήσεις, να μοιράζονται περισσότερες πληροφορίες για το πώς επηρεάζουν την ατζέντα για το κλίμα, αυξάνεται. Η αειφορία είναι η έννοια της διαχείρισης των φυσικών πόρων με τρόπο που δεν προκαλεί βλάβη στο οικοσύστημα και του επιτρέπει να είναι όσο το δυνατόν πιο γόνιμη, επιτρέποντας παράλληλα την ανθρώπινη δραστηριότητα παραγωγικά και μακροχρόνια. Η ενσωμάτωση περιβαλλοντικών προσεγγίσεων από την Atom Group στα συνεχιζόμενα έργα διαχείρισης περιουσιακών στοιχείων γίνεται βάσει των περιβαλλοντικών Στόχων Βιώσιμης Ανάπτυξης (SDGs) και αποσκοπεί στη μετρήσιμη και απτή βελτίωση της λειτουργίας ενός φυσικού περιουσιακού στοιχείου.  

Capabilities
Αυτοπαραγωγή Ενέργειας
Η αυτοπαραγωγή ή αλλιώς Net Metering δίνει τη δυνατότητα, σε μια επιχείρηση ή έναν ιδιώτη, να παράγει το τη δική του ηλεκτρική ενέργεια, προς ιδία χρήση, μέσω φωτοβολταϊκών συστημάτων κατά τη νομοθεσία στην Ελλάδα, και μέσω της εφαρμογής του ενεργειακού συμψηφισμού. Μέσα από αυτή τη διαδικασία μπορεί να μειωθεί σημαντικά το κόστος του ηλεκτρικού ρεύματος.

Η Atom Group γνωρίζοντας την αξία που μπορεί να αποφέρει η σωστή διαχείριση ενός φυσικού περιουσιακού στοιχείου, είναι ο κατάλληλος συνεργάτης στην ανάπτυξη λύσεων Net Metering. Αναπτύσσουμε συστήματα διαχείρισης ενέργειας, όπου ως πρώτο βήμα, μελετούμε και προτείνουμε ένα σύστημα παραγωγής ενέργειας με χρήση ΑΠΕ, προσαρμοσμένο στις δικές σας ανάγκες και με τη σχετική οικονομική ανάλυση, είτε αφορά οικιακό κτίριο [χαμηλής ισχύος] ή βιομηχανική εγκατάσταση [μέση τάση]. Σε επόμενο στάδιο, η Atom Group μπορεί να προμηθεύσει και εγκαταστήσει τον κατάλληλο συνδυασμό net metering εξοπλισμού με βάση τις ανάγκες της υποδομής σας, αλλά και να παρέχει εγγύηση καλής λειτουργίας μέσω συμβολαίου συντήρησης.

Η σωστή διαχείριση του δικού σας φυσικού περιουσιακού στοιχείου, με συστήματα Net Metering, μπορεί να αποφέρει απόσβεση ενεργειακού κόστους σε λίγα έτη, βελτίωση του περιβαλλοντικού και ενεργειακού αποτυπώματος σας, την ενεργειακή αναβάθμιση της υποδομής σας και φυσικά τη συνεπαγόμενη αύξηση της αξίας του physical asset σας.
Ανάκτηση & Επανάχρηση Θερμικής Ενέργειας
Πολλές παραγωγικές και μεταποιητικές βιομηχανίες, για παράδειγμα μετάλλων ή πλαστικών, εκλύουν σημαντικές ποσότητες θερμών καυσαερίων ή έχουν μεγάλες ποσότητες από στερεά παραπροϊόντα υψηλής θερμοκρασίας. Μάλιστα, τα απόβλητα αυτά συνήθως απαιτούν και επιπλέον πόρους προκειμένου να ψύχονται με νερό. Και τα δύο αυτά παραγόμενα απόβλητα, παραμένουν μια μεγάλη και ως επί το πλείστον αναξιοποίητη πηγή είτε για συμπαραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας είτε για την παραγωγή ατμού.
Η Atom Group μπορεί να μελετήσει και να αναπτύξει έργα που θα συλλαμβάνουν την εκλυόμενη θερμική ενέργεια -πάνω στο διάγραμμα ροής της δικής σας παραγωγικής διεργασίας- καθιστώντας την στη συνέχεια αξιοποιήσιμη. Τέτοιου είδους επενδύσεις, πέρα από το ότι μειώνουν από την πρώτη στιγμή σημαντικά τα λειτουργικά έξοδα, εμφανίζουν συνήθως και πολύ σύντομες αποσβέσεις ενώ τέλος αποτελούν βασικό κριτήριο επιλεξιμότητας σε προγράμματα επιδότησης σχετικά με την Πράσινη Μετάβαση.
Ενεργειακή Απόδοση
Η κατανομή της ενέργειας που καταναλώνεται και οι μελλοντικοί στόχοι σχετικά με τη χρήση αυτής, είναι σημαντικά θέματα προκειμένου να αποτυπωθεί η απαιτούμενη συνολική ενέργεια για ένα φυσικό περιουσιακό στοιχείο. Το κόστος δε της, όλο και αυξανόμενης, ηλεκτρικής ενέργειας, παίζει καθοριστικό ρόλο στη βιωσιμότητα των επιχειρήσεων και των οργανισμών.

Η Atom Group αναπτύσσει ολοκληρωμένη στρατηγική ενεργειακής απόδοσης και προτείνει λύσεις για νέα συστήματα διαχείρισης ενέργειας, προσαρμοσμένα στο δικό σας φυσικό περιουσιακό στοιχείο, τα οποία εκμεταλλεύονται όλα τα οφέλη των Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας.

Με τις υπηρεσίες Ενεργειακής Απόδοσης, διεξάγουμε έλεγχο βελτιστοποίησης εγκαταστάσεων για να εντοπιστεί πού μπορεί να υπάρχει διαθέσιμη αξία και εξοικονόμηση μέσω της μείωσης της κατανάλωσης. Με βάσει τους ενεργειακούς σας στόχους, πόρους και προΰπολογισμό, σχεδιάζουμε και υλοποιούμε λύσεις συμπαραγωγής ενέργειας μέσα από ΑΠΕ, επιτρέποντάς σας να πετύχετε όχι μόνο την επιθυμητή εξοικονόμηση αλλά και τους νομοθετικά ζητούμενους περιβαλλοντικούς στόχους.
Έξυπνη Απόκτηση Δεδομένων
Ένας «χάρτης περιβαλλοντικών θεμάτων» μπορεί να πάρει πολλές μορφές, ξεκινώντας με την αποτύπωση δεδομένων μέσω εργαλείων όπως οι θερμοκάμερες, τα drones, smart monitoring & sensoring όλων των προκλήσεων και προσδιορίζοντας τις ευκαιρίες στην αντιμετώπιση αυτών των ζητημάτων.
SOLUTION
Service Market
01
SOLUTION
Kαινοτομία, λειτουργικότητα και συντήρηση και στον οδοφωτισμό, για ένα ασφαλές και βιώσιμο περιβάλλον.
BACK
TO TOP
Συνεχίζοντας σε αυτό τον ιστότοπο αποδέχεστε την χρήση των cookies στη συσκευή σας όπως περιγράφεται στην πολιτική απορρήτου.